Описание на услуга

Доставчик на услугата: ИА "Автомобилна администрация" , ЕИК/БУЛСТАТ 121410441

Промени в списъка на превозни средства към лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България

За системни изисквания, моля, вижте нашата страница "Системни изисквания".