Описание на услуга

Доставчик на услугата: ИА "Автомобилна администрация" , ЕИК/БУЛСТАТ 121410441

Продължаване на срока на лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България

Добре дошли в нашия портал предоставящ навременна информация, достъп до електронни услуги и начини за електронна комуникация.

Изисквания към браузери за работа с електронни административни услуги:

Internet Explorer 10 или по-нов,
Microsoft Edge 31 или по-нов,
Google Chrome 49 или по-нов,
Mozilla Firefox 52 или по-нов,
Opera 35 или по-нов

Java 8 Update 191 или по-нов

Големината на заявлението заедно с прикачените файлове не трябва да надвишава 200 MB.

За системни изисквания, моля, вижте нашата страница "Системни изисквания".