Service Description

Service Provider: ИА "Автомобилна администрация" , UIC/BULSTAT 121410441

Издаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари

Добре дошли в нашия портал предоставящ навременна информация, достъп до електронни услуги и начини за електронна комуникация.

Изисквания към браузери за работа с електронни административни услуги:

Internet Explorer 10 или по-нов,
Microsoft Edge 31 или по-нов,
Google Chrome 49 или по-нов,
Mozilla Firefox 52 или по-нов,
Opera 35 или по-нов

Java 8 Update 191 или по-нов

For system requirements please see our "System Requirements" page.