Service Description

Service Provider: ИА "Автомобилна администрация" , UIC/BULSTAT 121410441

Издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на товари на територията на Република България

For system requirements please see our "System Requirements" page.