Описание на услуга

Доставчик на услугата: ИА "Автомобилна администрация" , ЕИК/БУЛСТАТ 121410441

Издаване на дубликат на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България

За системни изисквания, моля, вижте нашата страница "Системни изисквания".