Service Description

Service Provider: ИА "Автомобилна администрация" , UIC/BULSTAT 121410441

Увеличаване на броя на заверени копия към лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари

Добре дошли в нашия портал предоставящ навременна информация, достъп до електронни услуги и начини за електронна комуникация.

Изисквания към браузери за работа с електронни административни услуги:

Internet Explorer 10 или по-нов,
Microsoft Edge 31 или по-нов,
Google Chrome 49 или по-нов,
Mozilla Firefox 52 или по-нов,
Opera 35 или по-нов

Java 8 Update 191 или по-нов

For system requirements please see our "System Requirements" page.