Service Description

Service Provider: ИА "Автомобилна администрация" , UIC/BULSTAT 121410441

Прекратяване на правата, произтичащи от лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България по молба на неговия притежател

For system requirements please see our "System Requirements" page.