Service Description

Service Provider: ИА "Автомобилна администрация" , UIC/BULSTAT 121410441

Издаване на дубликат на лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България

For system requirements please see our "System Requirements" page.